Aug 1/144 "L-Gaim", Bandai Spirits HG

  • Sale
  • $26.99